Daginstitutioner

Naturen som rum for læring, leg, sanseoplevelser og fysisk udfoldelse

På Brøndby Naturskole arbejder vi med temaer inden for læreplanstemaet “Natur og Naturfænomener”.

En af de grundlæggende tanker bag den pædagogiske læreplan er, at hvert barn er medskaber af sin egen læring – en læring, som personalet skal støtte, guide og udfordre, hvad enten der er tale om planlagte aktiviteter eller spontant opståede situationer.

Det er hensigten med de pædagogiske læreplaner, at legen er udgangspunktet for de læringsprocesser, som barnet indgår i.

Natur og Naturfænomener

Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling. Naturen giver rum for oplevelser og aktiviteter på alle årstider og i alt slags vejr. Temaet skal bidrage til at gøre børn bekendt med og give dem forståelse for planter, dyr, årstider og vejr. Børn kan få vigtige erfaringer, eksperimenterer og hente viden om naturfænomener og sammenhænge. Inddragelse af naturen kan danne grundlaget for en varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø.

(Dagtilbudsloven §8-10)

Vi kan i samarbejde med pædagogerne sammensætte forløb, som passer til de enkelte børnehavers behov og kan planlægge både korte og længere forløb.

Ring til Sascha for at lave en aftale på tlf.: 36 48 50 54