Eksempel på forløb

Egernforløb på Brøndby Naturskole

3 grupper af børn deltager i et forløb på Brøndby Naturskole, hvor vi skal lære om egern.

Hold 1: 21 maj og 23 maj.

Hold 2: 2 juni og 4 juni.

Hold 3: 10 juni og 11 juni.

Mål: At børnene skal tilegne sig viden om egernet, herunder skal de f.eks. lære om hvor de bor, hvad de spiser, mm. Børnene lærer forskellige tegn på spor fra egern, mus og spætte i grankogler. Børnene skal på egen krop prøve at være egern og bygge huler som egern.

Tegn på læring: At børnene ved hvordan et egern ser ud, hvor de bor, hvad de spiser og hvordan de lever på de forskellige årstider. At børnene kan kende forskellene mellem de forskellige sportegn på grankogler. At børnene skærper deres sanser og evner til at færdes i skoven og som et egern.

Tiltag/aktivitets beskrivelse: Vi vil hver gang vi ses, sige hej, og tale om hvad vi skal på den pågældende dag.

Dag 1: Vi går i skoven og taler om egernet, hvad den spiser, hvor den bor osv. Tilbage på Naturskolen kigger vi på en egernrede.

Dag 2: Vi går i skoven hvor vi taler om de kan huske noget fra sidst og bygger egernhuler og leger egernleg. (evt. synge egern sangen, som i kan øve med børnene)

Evaluering/ perspektivering: Evalueringen er delt ind i to dele.

Den første er den mundtlige og lyttende del, som er med børnene hvor de evt. kan male, tegne, fortælle om hvad de har oplevet (det kan bruges som dokumentation)

Den anden del er en perspektivering hvor i evt. arbejder videre med emmet i daginstitutionen. Forslag til det kunne være:

  • Låne bøger på biblioteket om egern.
  • Synge egernsangen (Teksten kan fås på Naturskolen)
  • Lege egernlegen på legepladsen, man kan evt. bruge spande som egernbaser. (legebeskrivelse kan fås på naturskolen)
  • Kopi tegninger. (Kopitegningerne kan udleveres)

Forældre inddragelse:  I kan opfordre forældrene til at gå en tur i skoven med børnene og se efter egern, fortælle om egern og se på de egernhuler de har lavet. I kan opfordre dem til at tage billeder af deres oplevelser og tage med i daginstitutionen, hvor det kan bruges til samtale og dokumentation.

Naturskolen har informationsmateriale med fakta om egern, som kan bruges til samtaler hjemme, evt. sammen med en kopitegning de kan tegne der hjemme.