Vandhullet som økosystem

Varighed: 4 – 6 lektioner

Periode: Hele året

Der er et mylder af liv i vandhullets forunderlige verdenimages[1].

Søer og vandhuller findes overalt i Danmark og dyre og plantelivet afhænger af vandhullets tilstand.

Vi fisker med net og ketsjere, indsamler og iagttager økosystemets organismer og arbejder inden for kompetenceområderne undersøgelse og kommunikation.

Vi taler om økosystemer, dyreadfærd, god og dårlig tilstand, sammenhænge med de omgivende arealer og

kobler teori, med praksis og aktiviteter.

Vi arbejder med dyre og plantebestemmelse af de organismer vi finder og studerer kendetegn og tilpasninger.

Der er også mulighed for at arbejde videnskabeligt undersøgende med stereolupper og mikroskoper.