Matematik – Fladbrød og former

Varighed: 3-6 lektioner

Periode: Hele åretSkovens dag 2014 (10)

På Naturskolen lærer vi gennem praktisk arbejde at få styr på geometri og areal ved at arbejde med fremstilling af brød.

Derudover arbejdes der med simpel brøkregning og de fire regnearter i processen.

Eleverne deles op i grupper, får udleveret opgaveark og får anvist de materialer som skal benyttes. Derefter er det op til de enkelte grupper at løse opgaverne på bedste vis.