Speedorientering

Varighed: 1-5 lektioner

Periode: Hele året

Speedorientering er en super måde at få bevægelse ind i undervisningen på, og kan let bruges af elever i alle aldre. Speedorientering er kort fortalt et hurtigt orienteringsløb, hvor deltagernes mellemtider og samlede løbstid registreres på en pen, som bæres på fingeren gennem løbet. Der er stor intensitet og muligheden for at forbedre tider og gi den en ekstra skalle, virker som stor motivator for deltagerne – uanset alder.

Udover bevægelsesaspektet og orientering kan løbet have mange forskellige aspekter, og kan suppleres med opgaveløsninger inden for alle folkeskolens fag. Vi kan i samarbejde med læreren tilpasse løbet så det passer til jeres behov og undervisning.