Vestvoldens Historie

Vestvolden er et 14,5 km langt forsvarsværk, som var en del af Københavns befæstning. Landbefæstningen blev etableret i perioden 1888-92, for at forsvare København. Efter bombardementet af København i 1807 og nederlaget i den 2. Slesvigske krig i 1864, var Danmark meget opsat på at skulle forbedre forsvaret af hovedstaden. I 1875 blev Estrup konseilspræsident. Han erkendte tyskernes styrke og mente at, at en eventuel ny krig, ville blive fatal for Danmark. Estrup fremsatte det første forslag om befæstning af København i 1885 og i Juni 1888 påbegyndtes etableringen.

Under 1. Verdenskrigs første år, var Københavns befæstning bemandet med 65.000 mand, hvor ca. 12.000 var på Vestvolden. Frem til 1. Verdenskrigs afslutning var forsvarsværkerne døgnbemandede, hvorefter hele anlægget blev nedlagt, da det var blevet forældet.

Forsvarsanlægget overgik derefter til finansministeriet og lå mere eller mindre ubrugt frem til 1960’erne før det blev tilgængeligt som rekreativt område for almindelige mennesker.

Siden 1993-94 har der været beskæftigelsesprojekter som har istandsat og vedligeholdt bygninger og arealer på delstrækninger af Vestvolden.

I 1996 blev hele Vestvolden fredet i et ca. 600 m bredt bælte sammen med Utterslev Mose.

Efterfølgende har der siden 2000 været udarbejdet 5 årige pleje- og anlægsplaner for Vestvolden.