Naturens Dag 2018

KAN DU VÆRE LANGSOM?..

Brøndby Naturskole afholder offentligt familiearrangement  NATURENS DAG d. 9 september. Kl. 11.00 – 14.00.

Temaet er i år ”BEVÆGELSE I NATUREN”

På dagen kan du prøve at bevæge dig i flere planer og i flere tempi. Der vil være mulighed for at :

Du kan afprøve dine balanceevner som mus på en opsat SLACK LINE, hele dagen.

Du kan afprøve dine evner som egern ved træklatring, hele dagen.børn_i_hule naturens dag 17

Du kan se, hvor hurtig du er i forhold til f.eks. en ræv, en hare eller en musvåge, hele dagen.

Du kan afprøve et speed orienteringsløb fra 12.00 – 13.00.

Du kan lade sneglen indvie dig i dens bevægelser, hele dagen.

Du kan endelig plante en rødgran og se, om og hvor hurtigt den vokser, hele dagen.

Arrangementet er gratis / på eget ansvar og foregår i samarbejde med DN, kommunens vejplads, friluftsvejlederen samt spejderne fra ULF JARL.

Vi vil glæde os til at se jer på dagen.

Brøndby Naturskoles adresse er:

Brøndby Naturskole

Voldgaden 21 D , indkørsel via Park allé  (Ved spejderhytterne)

2605 Brøndby

Tlf. 36 48 50 54